In tijden van crisis, collectieve ontslagen en risico's van herstructureringen komen clausules van werkzekerheid meer voor dan in andere periodes. We kunnen lessen trekken uit de praktijk.

Lees meer...

De Nederlandse rechtspraak is duidelijk: een staking van het openbaar vervoer tegen de bezuinigingsplannen van de regering valt onder het stakingsrecht

Lees meer...

Deze foto spreekt boekdelen. Het arbeidsrecht, zoals alle reglementering, is in de loop der jaren veel complexer geworden. Het verandert met de regelmaat van de klok en neemt toe. We spreken van reglementitis. Tekenend is dat het "Sociaal Compendium" van professor Van Eeckhoutte e.a., de bijbel van de practici in arbeidsrecht, alsmaar dikker wordt. Zoek het verschil tussen de uitgave '02-'03 en '12-'13.

 

ter vergelijking: de reglementitis in Frankrijk neemt gelijkaardige vormen aan, zoals de onderstaande foto laat zien.

codes-du-travail-les-dupes

Een uitleg voor de juridische inflatie in Frankrijk vindt men in de opinie van Mickaël d'Allende.

Een grafiek toont aan dat de jaarlijkse inflatie van de reglementen 2 à 3% bedraagt.

Voor meer info.

 

Stel

(a) dat in een onderneming de meriteverhogingen toegekend worden op voorwaarde dat minstens 60% van de arbeidstijd besteed  wordt aan "werkactiviteiten", en

(b) dat een personeelsafgevaardigde 70% van zijn tijd gebruikte als “nodige tijd” voor vakbondsactiviteiten, en

(c) dat op die basis de werkgever een personeelsafgevaardigde zijn merite niet toekent.

Lees meer...

Het Hof van Cassatie bevestigt dat uitzendkrachten niet meegerekend worden bij de verdeling van de mandaten tussen de verschillende werknemerscategoriën in de overlegorganen. (Cass. 15 april 2013)

 

Arbeidsverhoudingen zijn machtsverhoudingen.

Professor Roger Blanpain