De Nederlandse rechtspraak is duidelijk: een staking van het openbaar vervoer tegen de bezuinigingsplannen van de regering valt onder het stakingsrecht

Het feit dat een werkgever schade lijdt ten gevolge van een staking tegen het beleid van de Regering verandert niets aan het feit dat dergelijke actie onder het recht valt om te staken zoals gewaarborgd door het Europees Sociaal Handvest. Dat is de boodschap van de rechtbank van Amsterdam op 27 juni 2011.

Dit is natuurlijk Nederlandse rechtspraak. In andere landen kunnen politieke stakingen verboden worden.

Werp een gouden brug voor je vijand om hem te helpen vluchten.
Sun Tzu