Het Hof van Cassatie bevestigt dat uitzendkrachten niet meegerekend worden bij de verdeling van de mandaten tussen de verschillende werknemerscategoriën in de overlegorganen. (Cass. 15 april 2013)

 

Une grève est un mouvement organisé par des salariés pour réclamer le paiement des jours où ils n’ont pas travaillé.
Philippe Bouvard