www.socialedialoog.be - Uitzendkrachten tellen niet mee voor verdeling mandaten

Het Hof van Cassatie bevestigt dat uitzendkrachten niet meegerekend worden bij de verdeling van de mandaten tussen de verschillende werknemerscategoriën in de overlegorganen. (Cass. 15 april 2013)

 

le droit de greve ne saurait faire obstacle au droit a Ia liberte de travail.
jurisprudence constante