De Franse senaat heeft in februari 2013 «  la proposition de loi d’amnistie des délits commis lors de mouvements sociaux » goedgekeurd. Een provocatie of zit er meer achter?

Het is een communistisch initiatief in naam van het recht op de revolte. Bron: Libération. Men stelt het voor als een rechtvaardigheid (ontroerende speech van de leider van "Front de Gauche").

De Franse Regering heeft het voorstel geblokeerd.  Het behoort dus tot "la petite histoire" maar illustreert perfect de houding van Links t.o.v. stakingen en betogingen.

Amnestie betekent niet dat de wetgever deze misdrijven depenaliseert maar de mogelijkheid schept om amnestie te verlenen.

Amnestie betekent niet dat de dader de schade niet moet vergoeden.

In België kennen we de juridische immuniteit van de vakbonden. Ze juridisch kunnen niet aansprakelijk gesteld worden terwijl ze wel talrijke "actieve" bestanddelen van rechtspersoonlijkheid hebben, zoals het recht om cao's te sluiten, om leden voor rechtbanken te verdedigen of om "class actions" te voeren. In dit opzicht staan ze buiten de wet.

 

 

Een bedrijf is als voetbal. De onderneming zet de krijtlijnen van het voetbalveld uit waarbinnen wordt gespeeld. Maar de spelers behouden de verantwoordelijkheid over het spel. Het is niet voldoende om de bal te vragen, je moet jezelf vrijlopen zodat je op de juiste plaats staat om te kunnen scoren.
Kristian Vandenhoud, Vice-President HR Atlas Copco