Alle werkgevers worden geacht de sectorale cao's na te leven. Zij worden verondersteld hun plichten te kennen.

Alle werknemers genieten de rechten die ze kunnen putten uit de sectorale cao's. Ze hebben er voordeel bij om hun rechten te kennen.

Iedereen wordt geacht de "wet" te kennen.

De vraag is: hoe kunnen de werkgevers en werknemers op de hoogte zijn van hun rechten en plichten?

In België is het eenvoudig. Werkgevers moeten lid worden van een federatie, werknemers van een vakbond. Daar is een prijs voor: lidgeld.

Er is nauwelijks een alternatief. Want op een andere manier de teksten van sectorale cao's bemachtigen is een huzarenstuk.

Via Google kan de niet aangeslotene met veel geluk de een of andere tekst vinden.

Justel, het digitale Staatsblad, houdt de koninklijke besluiten die sectorale cao's algemeen verbindend verklaren niet bij.

De website van de FOD Waso publiceert sinds enkele jaren de cao's. Het probeem is dat de teksten zelden gecoördineerd zijn. Een recente en gepubliceerde cao wijzigt een oude cao die dan elders gezocht moet worden of zelfs niet publiek is.

De rechtszoekende werkgever kan ook terecht bij advocaten en sociale secretariaten. Hij zal er ook voor betalen. Of hij moet de tekst vragen aan zijn vakbondsafgevaardigde.

Een goed voorbeeld is het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden. Op de website van het sectoraal fonds staan de teksten van alle cao's gecoördineerd en netjes geordend. Je moet je niet registreren, je moet geen paswoord geven. Het is publiek.

Manou Doutrepont (14.09.2016)

On perd du temps en cherchant le modèle idéal de concertation sociale.
Fréderic Turan, IR Share