Strictness of employment protection, OECD, 2013

ontslag Oeso

Redundancy costs indicators (weeks) – World Bank Doing Business indicators

ontslag

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes

Wie vakbondsmensen ernstig neemt en uitgaat van hun goede trouw, krijgt veel terug, ook begrip voor moeilijke keuzes in het belang van het bedrijf.
Ignace Van Doorselaere