Hoe strikter het ontslagrecht, hoe meer geschillen voor de rechtbank. België blinkt uit.

complexiteit geschillen

Bron: Employment and Social Developments in Europe 2015

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes

Vakbonden zijn als een vulkaan. Ze verzetten bergen werk, maar vallen enkel op als ze uitbarsten. (Caroline Copers)