Alle werkgevers worden geacht de sectorale cao's na te leven. Zij worden verondersteld hun plichten te kennen.

Lees meer...

(Door Maarten Hermans)

In De Tijd pleit het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bij monde van directeur-generaal Bart Buysse voor het verminderen van de bescherming van kandidaat- en effectieve werknemersvertegenwoordigers bij sociale verkiezingen (De Tijd, 7 april). Deze bescherming wordt op de korrel genomen als “overdreven”, met verwijzing naar “genoeg voorbeelden van misbruiken waarbij werknemers zich kandidaat stellen om zich tegen een ontslag te beschermen”.

Lees meer...

Quels sont les principes juridiques les plus importants en matière de droit de travail en vigueur en France? La question a été posée à une commission de neuf experts. Le rapport intéressera, à notre avis, tout praticien du droit de travail en Belgique qui y trouvera similitudes et différences avec la droit belge.

 

Strictness of employment protection, OECD, 2013

Lees meer...

Hoe strikter het ontslagrecht, hoe meer geschillen voor de rechtbank. België blinkt uit.

Bron: Employment and Social Developments in Europe 2015

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes

De syndicale vorming bedraagt 2% van de arbeidstijd van een militant.

M.D.