Bij KPN gooide men het over een andere boeg om cao-onderhandelingen voor te bereiden. Alle werknemers hadden de kans rechtstreeks een bijdrage te leveren. Dat verhoogde het vertrouwen onder de onderhandelaars.

Lees meer...

Een innovatieve opdracht voor de sectoren? De Regering schrijft in het ontwerp van competitiviteitswet dat de paritaire comités om de twee jaar een collectieve arbeidsovereenkomst moeten sluiten betreffende statistieken en engagementen met betrekking tot innovatie.  Dit ontwerp sluit als een tang op een varken. 

Lees meer...

Une synthèse des résultats de près d’une trentaine d’études académiques consacrées au lien entre la présence syndicale et l’innovation des entreprises, dans Les Echos.

Bij Michelin in Frankrijk heeft men een alternatief gevonden voor de economische werkloosheid. Bij gebrek aan werk kunnen de werknemers tot 15 niet gepresteerde dagen verzamelen op een kredietrekening. Voor die niet gewerkte dagen krijgen de werknemers toch hun normaal loon. Dit krediet aan dagen kan dan later gepresteerd worden. Het is alsof men de inhaalrust toekent vooraleer de overuren gepresteerd worden. Iets wat in België eigenlijk al kan met de kleine flexibiliteit (artikel 20bis). Maar waar de Belgische reglementering oplegt dat de gemiddelde arbeidsduur over maximum 12 maanden nageleefd wordt, is de referteperiode bij Michelin 3 jaar.

De vele modaliteiten van dit sociaal akkoord kan u lezen op de website van Metis.

04
Oct
It takes courage to break from the norm, challenge the status quo, seek new opportunities, cut your losses, make the tough decision, listen rather than speak, admit your faults, forgive the faults of others, not allow failure to dampen your spirit, stand for those not capable of standing for themselves, and to remain true to your core values. (Mike Myatt)
Employers who violate rules of fairness are punished by reduced productivity.
Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, Pinguin Books, 308.