Op 3 november publiceerde de Minister van werk zijn beleidsnota. Wat zijn de krachtlijnen?

  • Opleiding: onderzoek door een groep van experten om de doelstelling van 1,9% te vervangen door een andere, meer aangepaste doelstelling.
  • Fondsen voor Bestaanszekerheid: vraag aan de Nationale Arbeidsraad om meer transparantie van de financiële transacties te waarborgen.
  • Paritaire comités: aanreiken van een werkmethode om het landschap te hertekenen.
  • Arbeiders-bedienden: onderzoek naar de overige domeinen die geharmoniseerd zouden kunnen worden, hervorming van de opzeggingstermijnen om de proefperiode te restaureren.
  • Loonnormwet: aanpassing van de wet van 1996 voor de volgende IPA-onderhandelingen.
  • Sociale verkiezingen: ontwikkelen van ICT-instrumenten om de verkozenen te helpen bij de uitoefening van hun mandaat.
  • e-Commerce: opheffing van het verbod op nachtarbeid.
  • Havenarbeid: modernisering van de reglementering.
  • Gender-discriminatie: voorleggen van het resultaat van het onderzoek inzake genderneutraliteit van de sectorale functieclassificatie.
  • Tijdelijke werkloosheid: bestrijding van het langdurig gebruik van de economische werkloosheid.