www.socialedialoog.be - Wat is de Minister van Werk van plan?

Op 3 november publiceerde de Minister van werk zijn beleidsnota. Wat zijn de krachtlijnen?

  • Opleiding: onderzoek door een groep van experten om de doelstelling van 1,9% te vervangen door een andere, meer aangepaste doelstelling.
  • Fondsen voor Bestaanszekerheid: vraag aan de Nationale Arbeidsraad om meer transparantie van de financiële transacties te waarborgen.
  • Paritaire comités: aanreiken van een werkmethode om het landschap te hertekenen.
  • Arbeiders-bedienden: onderzoek naar de overige domeinen die geharmoniseerd zouden kunnen worden, hervorming van de opzeggingstermijnen om de proefperiode te restaureren.
  • Loonnormwet: aanpassing van de wet van 1996 voor de volgende IPA-onderhandelingen.
  • Sociale verkiezingen: ontwikkelen van ICT-instrumenten om de verkozenen te helpen bij de uitoefening van hun mandaat.
  • e-Commerce: opheffing van het verbod op nachtarbeid.
  • Havenarbeid: modernisering van de reglementering.
  • Gender-discriminatie: voorleggen van het resultaat van het onderzoek inzake genderneutraliteit van de sectorale functieclassificatie.
  • Tijdelijke werkloosheid: bestrijding van het langdurig gebruik van de economische werkloosheid.
We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)