De stand van zaken van de uitvoering van het regeerakkoord staat op de website van Securex.

Dat de vakbonden de loonstop nu willen aanvechten bij de Internationale Arbeidsorganisatie is niet meer dan borstgeklop om hun eigen falen te verhullen.
Caroline Ven