De stand van zaken van de uitvoering van het regeerakkoord staat op de website van Securex.

Partijen en hun middenveld sluiten akkoorden. Dit betekent dat akkoorden worden afgekocht door 'ieder het zijne te geven'.
Jean-Luc Dehaene