www.socialedialoog.be - Uitvoering van het regeerakkoord: stavaza

De stand van zaken van de uitvoering van het regeerakkoord staat op de website van Securex.

It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.

Henry Ford