Sur la toile un glossaire bilingue FR-NL pour les professionnels de la concertation sociale: http://www.woordenlijst-sociaal-overleg.be/login.php

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24