Sur la toile un glossaire bilingue FR-NL pour les professionnels de la concertation sociale: http://www.woordenlijst-sociaal-overleg.be/login.php

Voor HR profesionnals die in de twee landstalen werken die op zoek zijn naar het juiste woord in de andere landstaal: nu op het web een interactieve tweetalige woordenlijst van het sociaal overleg.

 

Le ministère du Travail français vient de publier un guide pratique, réalisé en concertation avec les partenaires sociaux, sur la gestion du fait religieux en entreprise.

Lees meer...

Op 3 november publiceerde de Minister van werk zijn beleidsnota. Wat zijn de krachtlijnen?

Lees meer...

De stand van zaken van de uitvoering van het regeerakkoord staat op de website van Securex.

Ik vraag me soms af of de Groep van Tien niet verder zou staan als die bestond uit opa's en oma's. Volgens mij zouden die veel drastischer maatregelen durven te maken om onze arbeidsmarkt te hervormen. En zo de toekomst van onze kleinkinderen te verbeteren
Fons Leroy. De Tijd 5 maart 2015.