www.socialedialoog.be - Arbeidsmarkt

Een tabel en een grafiek, op basis van Oeso-cijfers.

Lees meer...

Wie interesse heeft voor de bijdragen op het congres over de jeugdwerkloosheid georganiseerd door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, op 11 december 2013 kan hier klikken.

Vaak op zoek naar juiste arbeidsmarktcijfer? Eén adres: de website

Werkloosheidsgraad, jongerenwerkloosheid, werkgelegenheidsgraad, werkzaamheidsgraad, activiteitsgraad, ... Begint het ook te draaien voor uw ogen? Hieronder volgt een toelichting bij arbeidsmarktbegrippen ter verduidelijking bij enkele veelgebruikte termen die verband houden met arbeidsmarktthema’s en wel eens tot verwarring leiden. (door Sonja Teugels)

Lees meer...

"De" Belgische arbeidsmarkt en "de" Belgische loonkostproblematiek bestaan niet. Er zijn zeer grote sectorale en geografische verschillen.

Lees meer...

la vocation première du droit de travail, c'est de clarifier et pacifier les relations d'emploi.
Michel Forestier