Dienstencheques, maaltijdcheques, sportcheques, werkcheques, cultuurcheques, eco-cheques, werkbonus, werkuitkering, opleidingscheques, aanmoedigingspremie, KMO-portefeuille, gezondheidscheque, activa, .... Straks een pensioencheque?

Wie wordt er beter van?

Een tabel en een grafiek, op basis van Oeso-cijfers.

Lees meer...

Wie interesse heeft voor de bijdragen op het congres over de jeugdwerkloosheid georganiseerd door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, op 11 december 2013 kan hier klikken.

Vaak op zoek naar juiste arbeidsmarktcijfer? Eén adres: de website

Werkloosheidsgraad, jongerenwerkloosheid, werkgelegenheidsgraad, werkzaamheidsgraad, activiteitsgraad, ... Begint het ook te draaien voor uw ogen? Hieronder volgt een toelichting bij arbeidsmarktbegrippen ter verduidelijking bij enkele veelgebruikte termen die verband houden met arbeidsmarktthema’s en wel eens tot verwarring leiden. (door Sonja Teugels)

Lees meer...

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016