www.socialedialoog.be - Arbeidsmarkt

Interesse in een helikopterzicht op de evolutie van de arbeidsmarkt?

Maarten Goos legt de polarisatie van de arbeidsmarkt uit die als gevolg heeft dat de crisis gepaard gaat met een systematische vermindering van de routinematige jobs.

In totaal liep de binnenlandse werkgelegenheid tussen 2012 en 2013 met 10.000 personen terug. Het totaal aantal werknemers daalde ten gevolge van een sterke daling van het aantal werknemers in de profit-sectoren (netto verlies van 24.000 jobs) en een lichte daling van het aantal ambtenaren. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van het aantal zelfstandigen.

Lees meer...

De discussie over de (noodzakelijke) aanpassing van de werkloosheidsreglementering wint aan kwaliteit als men alle aspecten bekijkt en vergelijkt met de regimes in andere landen. Deze grafiek kan hierbij helpen.

Lees meer...

Een 18-jarige Belg die zich vandaag op de arbeidsmarkt begeeft kan zich verwachten aan een actieve loopbaan van gemiddeld 32,2 jaar (zowel periodes in werk als in werkloosheid).

Lees meer...

Dienstencheques, maaltijdcheques, sportcheques, werkcheques, cultuurcheques, eco-cheques, werkbonus, werkuitkering, opleidingscheques, aanmoedigingspremie, KMO-portefeuille, gezondheidscheque, activa, .... Straks een pensioencheque?

Wie wordt er beter van?

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)