Op Europees niveau wenst 22% van de deeltijdse werknemers voltijds te werken. Wat men de ondertewerkstelling van deeltijdse werknemers noemt bedraagt in België 14%. Omgekeerd: 86% van de deeltijdse werknemers wil niet voltijds werken.

underemployment and part-time work

 

Bron: Eurostat.

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.”
Deense natuurkundige en filosoof Niels Bohr