www.socialedialoog.be - Evolutie van de arbeidsmarkt 1988 - 2013

Twee grafieken volstaan om de evolutie van de structuur van de arbeidsmarkt in Vlaanderen in kaart te brengen.

arbeidsmarkt vlaanderen

 arbeidsmarkt vlaanderen. 2JPG

Bron : WSE

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.”
Deense natuurkundige en filosoof Niels Bohr