autochtonen

De werkzaamheid van de arbeidsbevolking geboren buiten de EU27 is in België op één na de laagste van alle Oeso-landen. (Bron: Oeso)

Een statistiek die bevestigd wordt door de werkgelegenheidsgraad naar origine, zoals die uit de onderstaande grafiek blijkt (Bron: Sociaal-economische monitoring).

autochtonen 2

Het probleem van de langdurige werkloosheid is ook geconcentreerd bij de niet-Belgen. Bovendien is de aard van de tewerkstelling van werknemers van niet-Belgische origine ook zeer verschillend. Andere verschillen zien we in het nadeel van de niet-Belgen inzake lonen, loonspanning en duur van de arbeidsovereenkomsten. De Sociaal-economische Monitoring 2013 bevat veel en gedetailleerde cijfers.

De evolutie van de werkzaamheidsgraad van werknemers met een niet EU-28 origine (in Vlaanderen) voedt zeker geen optimisme.

werkzaamheidsgraad allochtonen

Bron: werk.be

Onderzoekers van de VUB constateren dat de complexe bevoegdheidsverdeling in België niet de belangrijkste oorzaak vormt voor de problematische arbeidsparticipatie van personen van buitenlandse herkomst. Ze tonen wel aan dat meer coördinatie & samenwerking in het beleid de efficiëntie van dat beleid wel ten goede kan komen.

Les lois « doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »
Montesquieu