zelfstandigen

Terwijl het aantal arbeidsplaatsen (combinatie werknemers - werkgevers) stagneert neemt het aantal zelfstandigen constant toe.

zelfstandigen 2

 

De grafiek hieronder toont de evolutie tussen 2010 en 2013 van het aantal zelfstandigen (x 1.000) naargelang de zelfstandige activiteit eenhoofdberoep is, een bijberoep of een beroep dat uitgeoefend wordt na de pensioenleeftijd.

zelfstandigen 3

Bronnen: RSZ en RSVZ.

There is need, especially in the West, to bring the employee increasingly into the government of the workplace community.
Peter Drucker