zelfstandigen

Terwijl het aantal arbeidsplaatsen (combinatie werknemers - werkgevers) stagneert neemt het aantal zelfstandigen constant toe.

zelfstandigen 2

 

De grafiek hieronder toont de evolutie tussen 2010 en 2013 van het aantal zelfstandigen (x 1.000) naargelang de zelfstandige activiteit eenhoofdberoep is, een bijberoep of een beroep dat uitgeoefend wordt na de pensioenleeftijd.

zelfstandigen 3

Bronnen: RSZ en RSVZ.

Een directie betrekt de vakbondsafgevaardigden bij een toekomstverkenning. Wat daagt ons uit, wat maakt ons onderscheidend, hoe kunnen we ons zo organiseren dat mensen dit met volle goesting blijven doen?
Opinie CEO’s De Tijd 22 juni 2016