zelfstandigen

Terwijl het aantal arbeidsplaatsen (combinatie werknemers - werkgevers) stagneert neemt het aantal zelfstandigen constant toe.

zelfstandigen 2

 

De grafiek hieronder toont de evolutie tussen 2010 en 2013 van het aantal zelfstandigen (x 1.000) naargelang de zelfstandige activiteit eenhoofdberoep is, een bijberoep of een beroep dat uitgeoefend wordt na de pensioenleeftijd.

zelfstandigen 3

Bronnen: RSZ en RSVZ.

It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.

Henry Ford