kloof M-V Europa

De loonkloof man-vrouw in België behoort tot de laagste in Europa. Dat blijkt uit een studie van Eurostat.

In dezelfde studie kan men lezen dat de werkzaamheidsgraad van vrouwen gemiddeld scoort terwijl het aantal voltijds tewerkgestelde vrouwen vrij laag ligt. 31% van de tewerkgestelde vrouwen hebben een leidinggevende functie.

Wie meer informatie zoekt over de genderongelijkheid kan starten met de website van FOD Waso en die van Equal Pay Day Ook de FOD Economie maakte een rapport op.

gendergap

 

Een (tegendraads) commentaar onder vele is van de hand van  Maurits Vander Reyde.

ABVV gaf een brochure uit: de loonkloof dichten in de praktijk.