www.socialedialoog.be - Een helikopterzicht op de Belgische arbeidsmarkt

Een tabel en een grafiek, op basis van Oeso-cijfers.

 cijfers arbeidsmarkt 2012 oeso

 

tewerkstellingsgraad corr

 

Optimaliseren via schijnzelfstandigheid zou wel eens brute pech kunnen opleveren.
Prof. Willy van Eeckhoutte