Wie interesse heeft voor de bijdragen op het congres over de jeugdwerkloosheid georganiseerd door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, op 11 december 2013 kan hier klikken.

"C'est grâce à nous que vous ne devez pas travailler."
Travailleurs d'une grande entreprise à leurs délégués syndicaux dispensés de travailler