"De" Belgische arbeidsmarkt en "de" Belgische loonkostproblematiek bestaan niet. Er zijn zeer grote sectorale en geografische verschillen.

 Voor eerst zijn de sectorale verschillen zeer groot. Het verslag "Arbeidskosten, loonsubsidies, arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen" van de expertengroep aangesteld door de Regering toont dit aan, zwart op wit (p.97 e.v.). Terwijl de gemiddelde loonkost 39,6 euro per uur bedraagt, ligt de laagste kost, nl. 27,7 euro, bij de textiel en confectie, en de hoogste, 62,2 euro, in de energiesector.

Het document van de Europese Commissie (EC) “Assessment of the 2013 national reform programme and stability programme for Belgium”, gepubliceerd op 29.05.13 bevat de volgende grafiek die aantoont dat er sterke verschillen zijn in loonniveau en dat er een verband bestaat tussen dat loonniveau en de werkloosheid.

loon  werkloosheid

 

We zijn nieuwsgierig naar het effect van het eengemaakt statuut van arbeiders en bedienden,  dat ook per sector sterk uiteenlopend effect zal hebben per sector.

 

Een vlieg kan geen porseleinwinkel kapotmaken, ze kan nog geen koffiekopje doen trillen. Dus wat doet ze? Ze zoekt een olifant, vliegt in zijn oor en prikkelt hem tot hij ontploft van woede en al het porselein aan stukken slaat.
Yuval Noah Harari