www.socialedialoog.be - we subsidieren allen de tewerkstelling

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de groei van de tewerkstelling in België vooral te vinden in de gesubsidieerde sectoren zoals de overheid, de socio-profit, invoegbedrijven en de dienstencheques. De overheid betaalt deze jobs uiteindelijke door de opbrengst van belastingen op de profitsector. De profitsector zelf stagneert de laatste jaren.

Grafiek: evolutie van de arbeidsmarkt (1995 = 100)

evolutie arbeidsmarkt

Bron: Voka

 

Wie de cijfers van dichtbij wil bekijken kan terecht op de website van non-profit data.

Cao’s zijn boeken waarin het wantrouwen gestold is. Voor elke eventualiteit is een regeling getroffen. Prikklokken. Roosters. Voorschriften. Controles. Allemaal mechanismen voortkomend uit wantrouwen. Daar moeten we vanaf om nieuwe, individuele arbeidsverhoudingen te kunnen realiseren.’
Brechtje De Leij