Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de groei van de tewerkstelling in België vooral te vinden in de gesubsidieerde sectoren zoals de overheid, de socio-profit, invoegbedrijven en de dienstencheques. De overheid betaalt deze jobs uiteindelijke door de opbrengst van belastingen op de profitsector. De profitsector zelf stagneert de laatste jaren.

Grafiek: evolutie van de arbeidsmarkt (1995 = 100)

evolutie arbeidsmarkt

Bron: Voka

 

Wie de cijfers van dichtbij wil bekijken kan terecht op de website van non-profit data.

Wij moeten leren ontdekken dat spreken pas zin heeft als de ander zichzelf begrepen voelt.
Remco Claassen