Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de groei van de tewerkstelling in België vooral te vinden in de gesubsidieerde sectoren zoals de overheid, de socio-profit, invoegbedrijven en de dienstencheques. De overheid betaalt deze jobs uiteindelijke door de opbrengst van belastingen op de profitsector. De profitsector zelf stagneert de laatste jaren.

Grafiek: evolutie van de arbeidsmarkt (1995 = 100)

evolutie arbeidsmarkt

Bron: Voka

 

Wie de cijfers van dichtbij wil bekijken kan terecht op de website van non-profit data.

Elke strategie houdt stand, tot de eerste confrontatie met de vijand
Helmuth Von Moltke, Duits generaal-veldmaarschalk 1848-1916.