Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is de groei van de tewerkstelling in België vooral te vinden in de gesubsidieerde sectoren zoals de overheid, de socio-profit, invoegbedrijven en de dienstencheques. De overheid betaalt deze jobs uiteindelijke door de opbrengst van belastingen op de profitsector. De profitsector zelf stagneert de laatste jaren.

Grafiek: evolutie van de arbeidsmarkt (1995 = 100)

evolutie arbeidsmarkt

Bron: Voka

 

Wie de cijfers van dichtbij wil bekijken kan terecht op de website van non-profit data.

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)