Hoeveel statuten bestaan er om professionele activiteiten in de privésector uit te oefenen? Iedereen kan snel tot de conclusie komen dat er drie standaardstatuten zijn volgens het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht:  arbeider, bediende en zelfstandige. Je moet een uitgeslapen specialist zijn om een volledige lijst op te stellen.

Lees meer...

Volgens de btw-gegevens telde België 869.662 ondernemingen in 2015, waarvan 863.165 met minder dan 50 werknemers (of 99,3 % van het totale aantal ondernemingen). En volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) waren er 968.122 zelfstandigen en 67.347 helpers. Wie op zoek is naar meer sleutelindicatoren zoals tewerkstelling, demografie van de KMO's en vrouwelijk ondernemerschap kan terecht op de website van de FOD Economie.

Door Jan Denys

Employer branding is heden ten dage een hot topic in het internationale en nationale bedrijfsleven. Het besef dat een sterke employer brand heel belangrijk is voor het recruteren en behouden van de juiste mensen met het nodige engagement is zeker de voorbije jaren sterk toegenomen. Veel bedrijven werken intussen actief aan hun employer brand. Het aantal bedrijven die in deze professionele ondersteuning biedt is ook sterk toegenomen.

Lees meer...

Werkbaar werk kan je niet afdwingen bij KB of decreet. Er is nood aan een vernieuwde sociale dialoog, over het anders en innovatief organiseren.
Mieke Van Gramberen (De Tijd 5 juni 2015)