Op zoek naar een volledig, actueel en gedetailleerd overzicht vinden van de instellingen en actoren van het interprofessioneel sociaal overleg?

Lees meer...

Un nouvelle loi votée par le Parlement français introduit une réforme importante qui devrait assurer une meilleure transparence des sources de financement des acteurs sociaux (syndicats et organisations des employeurs), qui proviennent de l’État ou des organismes sociaux qu’ils gèrent.

Lees meer...

Soms lijkt dat middenveld helemaal versteend. (...) De inertie en het conservatisme die daar heersen, blijven verbazen. Als Vlaanderen voor arbeidsmarktbeleid nog meer bevoegdheden krijgt, dan is het niet langer mogelijk een traditioneel interprofessioneel akkoord te sluiten.

 Kris Peeters in Knack.

Het overlegmodel is dringend aan een herstructurering toe. In de toekomst moeten de representatieve organisaties van de deelstaten bij het sociaal overleg betrokken worden. We moeten daar goed over nadenken, samen met het VBO en de vakbonden.

(Luc De Bruyckere in De Tijd)

 La fédération patronale régionale dénonce un climat social plombé par des syndicats marqués par une culture du non-repect des accords de paix sociale et une culture générale du rapport de force et du conflit (haute fréquence de conflits, harcèlements et guérillas en pré-conflits, abus individuels non sanctionnables, trop de pouvoirs aux délégués syndicaux, pas de responsabilité légale des syndicats, trop de protégés dans les entreprises)... "La parole est trop souvent donnée aux syndicats, les syndicats sont considérés comme un facteur de blocage de la croissance des entreprises (image négative, grève, prépension, restructurations etc.). Les leaders syndicaux ne sont plus suivis par leurs équipes", constate l'Union wallonne des entreprises. (L'Echo)

Spreekt men terecht van "sociale partners"?

Lees meer...

Actoren sociaal overleg

Een directie betrekt de vakbondsafgevaardigden bij een toekomstverkenning. Wat daagt ons uit, wat maakt ons onderscheidend, hoe kunnen we ons zo organiseren dat mensen dit met volle goesting blijven doen?
Opinie CEO’s De Tijd 22 juni 2016