De vraag is of je je als vakbond nog moet organiseren in centrales. (Monica De Coninck in De Tijd)

"staking is niet onze keuze, maar deze van de Regering" volgens Marc Leemans in De Morgen.

"Historische waarheid is dat vakbond vergrijzing al 15 jaar ziet aankomen en geen anticiperend beleid durfde te voeren door gebrek aan moed" aldus Jan Denys op Twitter.

Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties hebben hier hun verantwoordelijkheid in te nemen. Onze organisaties mogen niet enkel luisteren naar de leden van vandaag, want wie dat doet bewaakt alleen de status-quo. Jo Libeer in Jobat.

Jean-François Guillot schetst in een goed gedocumenteerd artikel de plaats die extremistische vakbonden in Frankrijk hebben verworven. Interessant, omdat door vergelijking de lezer de Belgische situatie beter kan begrijpen.

Regionale secretarissen zijn belangrijke personen in het sociaal overleg. Ze hebben een sleutelpositie binnen de vakbonden en ten opzichte van de werkgevers.

Lees meer...

De vakbonden in België spelen een essentiële rol in het sociaal-economisch landschap.  Wat is de sterkte van deze organisaties?

Lees meer...

Actoren sociaal overleg

D'abord on a les syndicats qu'on hérite. Puis les syndicats qu'on mérite.
(de source inconnue)