Een aantal mondiale veranderingen tijdens de laatste decennia hebben de posities van vakbonden verzwakt (Pencavel 2005). Wereldwijd ging dit gepaard met een daling van de syndicalisatiegraad . België kent sinds half de jaren 1970 echter een nagenoeg stabiele syndicalisatiegraad (rond 53%). Tussen 2000 en 2008 steeg de syndicalisatiegraad bij ons zelfs licht. Geen enkel ander land kende in die periode een stijging van de syndicalisatiegraad. De Belgische syndicalisatiegraad vertoont daarmee een zeer uitzonderlijk patroon.

Lees meer...

ACLVB wil weg op naar Duitse "mitbestimmung" (De Morgen).

Reactie Erwin De Deyn (tweet): En de sociale- en loondumping erbij?

Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid. En dat is een goede zaak. Caroline Copers in De Juristenkrant 08.02.2012.
De bonden moeten Europees gaan spelen (Guy Van Gyes in De Morgen)

Actoren sociaal overleg

Les lois « doivent être simples et ne doivent point être subtiles. Elles ne sont point un art de logique mais la raison simple d’un père de famille »
Montesquieu