Een aantal mondiale veranderingen tijdens de laatste decennia hebben de posities van vakbonden verzwakt (Pencavel 2005). Wereldwijd ging dit gepaard met een daling van de syndicalisatiegraad . België kent sinds half de jaren 1970 echter een nagenoeg stabiele syndicalisatiegraad (rond 53%). Tussen 2000 en 2008 steeg de syndicalisatiegraad bij ons zelfs licht. Geen enkel ander land kende in die periode een stijging van de syndicalisatiegraad. De Belgische syndicalisatiegraad vertoont daarmee een zeer uitzonderlijk patroon.

Lees meer...

ACLVB wil weg op naar Duitse "mitbestimmung" (De Morgen).

Reactie Erwin De Deyn (tweet): En de sociale- en loondumping erbij?

Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid. En dat is een goede zaak. Caroline Copers in De Juristenkrant 08.02.2012.
De bonden moeten Europees gaan spelen (Guy Van Gyes in De Morgen)

Actoren sociaal overleg

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)