La transparence financière, un critère de reconnaissance comme syndicat reconnu en France. Pour en lire plus.

A new trade union, industriAll, was created on 16 May 2012 following a merger of the European Metalworkers’ Federation (EMF), the European Chemical Trade Union (EMCEF) and the European Federation for Textiles, Clothing and Leather (ETUF-TCL).

This is a large and significant trade union merger which will see the consolidation of the forces of three of Europe’s most significant sectoral trade unions.

More...

IG Metall wil een steent(je) bijdragen aan de economische toekomst van bedrijven (en dus van de werkgelegenheid). Ze doen dit door werknemers strategisch te betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van het innovatiebeleid. De ondernemingsraad speelt hierbij een cruciale rol. ‘Employee-Driven Innovation’ is geen holle slogan is, en kan in de praktijk het verschil maken.

 

Tussen de regels door lezen we dat de vakbond die strategie ontwikkelt om hun ledenbestand op peil te houden. Of hoe de nood een deugd kan worden.

 

Bron: Better, not cheaper

 

Het vertrouwen van de burger in de politieke instellingen is bedroevend laag. In een sfeer van wantrouwen scoren de vakbonden relatief goed

 

Lees meer...

Welke factoren spelen mee om lid te worden van een vakbond?

Lees meer...

Actoren sociaal overleg

Partijen en hun middenveld sluiten akkoorden. Dit betekent dat akkoorden worden afgekocht door 'ieder het zijne te geven'.
Jean-Luc Dehaene