Kritiek geven op vakbonden is gemeengoed geworden in bepaalde milieus. De opiniemakers in de pers geven regelmatig een samenvatting van de remmende krachten die uitgaan van de werknemersorganisaties. Alain Destexhe schrijft er een boek over. Net zoals Roger Blanpain. Er heerst een consensus in de pers dat de vakbonden een deel van het probleem zijn.

Lees meer...

Het valt op dat vakbonden meer en meer de groene kaart trekken. Indien we in de praktijk nog niet veel merken van hun bezorgdheid om het milieu, dan zien we toch dat wat informatie en vorming betreft ze meer en meer actief zijn. Een voorbeeld.

 
De Nederlandse vakbonden konden extra voordelen voor hun leden bedingen. Dat zette Mathijs Bouman aan het volgend kritisch artikel te publiceren in het Financieel Dagblad van 20 februari 2013.
 
(Voor ons Belgen heeft dit artikel het grote voordeel een andere invalshoek aan te bieden om ons systeem van syndicale premie en syndicale vorming te bekijken . Een vergelijking met het verplicht vakbondslidmaatschap is eveneens interessant)

Lees meer...

Vakbondsleden moeten niet worden voorgetrokken bij cao-onderhandelingen. De Nederlandse werkgeversorganisaties zien niets in dergelijke plannen van vakbonden. Deze willen extra voordeeltjes voor hun leden afdwingen. 'Maar een werkgever zou hier niet in mee moeten gaan.' (Bron: VNO-NCW)

Lees meer...


Deze tabel is slechts één van de interessante gegevens die K. Van Daele en J. Faniel verzamelden in hun artikel Geen grenzen aan de groei: de Belgische syndicalisatiegraad in de jaren 2000.

Actoren sociaal overleg

“If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own.”
Henry Ford