Pour la période 2011-2012, une quarantaine de commissions et sous-commissions paritaires ont prévu des augmentations en ce qui concerne la matière "prime syndicale".

Lees meer...

24 opinionmakers spreken zich uit over de vakbond van de toekomst in een brochure van ABVV-metaal.

Volgens drie onderzoekers van HIVA ligt de toekomst van de vakbonden zeker ook in de samenwerking met de milieubeweging.

vakbond  duurzaamheid

De "juridisering van de arbeidsverhoudingen" is een gekende klacht van de vakbonden tegen de werkgever-burger die beroep doet op de rechter om recht te laten spreken. Juridische procedures moeten wijken voor dialoog (lees machtsverhoudingen) zo klinkt het. Komt daar nu verandering in?

Lees meer...

Le procès de la caisse noire de l’UIMM, le débat autour de l’usage des fonds de la formation professionnelle, l’engagement du ministre du travail promettant d’apporter une solution pérenne et transparente au financement de la démocratie sociale et des gestionnaires du paritarisme remet la question sur la table. (...)

Lees meer...

Volgens de OESO zijn in België 52% van de werknemers lid van een vakbond. Alleen de Scandinavische landen kennen een hoger percentage. De syndicalisatiegraad is in ons land sinds 1960 licht gestegen, wat slechts in drie andere landen het geval is. In alle andere landen is het lidmaatschap gedaald.

Lees meer...

Actoren sociaal overleg

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016