Le financement des syndicats français suscite discussions et spéculations. Un article sur le site de Metis explore les sources financières et conclue que les syndicats français sont dépendant de tiers.

Lees meer...

Een wet die zonder voorwaarden op te leggen, van rechtswege de rechtspersoonlijkheid aan vakbonden zou toekennen lijkt niet in strijd te zijn met het internationaal recht. Aldus de advocatenassocatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse. (30.12.2012)

De macht op het Belgisch sociaal-economisch veld is verdeeld tussen de politieke partijen (gebaseerd op de verkiezingen) en het middenveld (gebaseerd op representativiteit). Gedurende decenia speelden kruisverbanden een belangrijke rol. Vakbonden hadden rechtstreeks en onrechtstreeks invloed op de koers van de politieke partijen die deel uit maakten van de meerderheid. De Zweedse coalitie betekent nu een breuk.

Lees meer...

De vraag komt regelmatig naar boven: waarom hebben de vakbonden geen rechtspersoonlijkheid? Waarom publiceren zij niet hun jaarrekening en balans?

Lees meer...

Nico Cué, le secrétaire général de la FGTB-métal, carbonise le Premier ministre socialiste et réclame du changement à la tête de son organisation. Un article publié dans Le Vif.

Actoren sociaal overleg

De vakbond lijkt zich van tegenstander tot raadgever te ontwikkelen. Slimme ondernemers zien in dat er bij de bonden minstens zoveel kennis schuilt als bij consultants. Het verschil is dat de vakbond goedkoper is én niet vertrekt na over een probleem te hebben meegedacht.
Henny Hendriks, vice-president hrm van Atos Origin. (NL)