Le financement des syndicats français suscite discussions et spéculations. Un article sur le site de Metis explore les sources financières et conclue que les syndicats français sont dépendant de tiers.

Lees meer...

Een wet die zonder voorwaarden op te leggen, van rechtswege de rechtspersoonlijkheid aan vakbonden zou toekennen lijkt niet in strijd te zijn met het internationaal recht. Aldus de advocatenassocatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse. (30.12.2012)

De macht op het Belgisch sociaal-economisch veld is verdeeld tussen de politieke partijen (gebaseerd op de verkiezingen) en het middenveld (gebaseerd op representativiteit). Gedurende decenia speelden kruisverbanden een belangrijke rol. Vakbonden hadden rechtstreeks en onrechtstreeks invloed op de koers van de politieke partijen die deel uit maakten van de meerderheid. De Zweedse coalitie betekent nu een breuk.

Lees meer...

De vraag komt regelmatig naar boven: waarom hebben de vakbonden geen rechtspersoonlijkheid? Waarom publiceren zij niet hun jaarrekening en balans?

Lees meer...

Nico Cué, le secrétaire général de la FGTB-métal, carbonise le Premier ministre socialiste et réclame du changement à la tête de son organisation. Un article publié dans Le Vif.

Actoren sociaal overleg

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.