De nederlaag van de Amerikaanse luchtverkeersleiders die staakten tegen Reagan betekende het einde van de staking als actiemiddel in de VS. (DeWereldMorgen.be)

 Hoe links het stakingsrecht bekijkt en verdedigt kan men leren aan de hand van het artikel van Jan Buelens.

Actoren sociaal overleg

According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne