De nederlaag van de Amerikaanse luchtverkeersleiders die staakten tegen Reagan betekende het einde van de staking als actiemiddel in de VS. (DeWereldMorgen.be)

 Hoe links het stakingsrecht bekijkt en verdedigt kan men leren aan de hand van het artikel van Jan Buelens.

Actoren sociaal overleg

Wie vakbondsmensen ernstig neemt en uitgaat van hun goede trouw, krijgt veel terug, ook begrip voor moeilijke keuzes in het belang van het bedrijf.
Ignace Van Doorselaere