Als men feiten naast elkaar legt komt men soms tot eigenaardige vaststellingen.

De vakbonden trekken naar het Grondwettelijk hof om de verhoging van de pensioenleeftijd te betwisten (februari 2016).

ACLVB overweegt juridische stappen op basis van discrimintatie omdat KBC beslist heeft onderhandelingen te voeren zonder de liberale vakbond (december 2015).

De vakbonden van de horecasector vechten nieuwe wet voor de horeca (flexi-jobs en overuren) aan (2015).

Op vraag van de vakbond beschouwt het Arbeidshof van Mons dat de cao die de kaderleden uit het toepassingsgebied sluit een discriminatie inhoudt (2015).

Een linkse politieke partij vraagt de rechter de regering te veroordelen wegens diefstal. Argument: de indexeringssprong.(2015)

Drie vakbonden stappen naar het Grondwettelijk Hof. Reden: de indexeringssprong. (2015)

De socialistische vakbond ABVV stapt naar de rechter om de vernietiging te vragen van de nieuwe cao voor het toeleveringsbedrijf Autoneum. (2015)

Alle vakbonden klagen de discriminatie van bouwvakkers aan inzake het ontslagrecht. (2014)

Vakbonden stappen naar de rechter om GAS-boetes aan te vechten (2014).

Om hun gelijk te halen tegen de tussenkomst van de rechter n.a.v. stakingen richten de vakbonden zich tot de juridische instantie die waakt over het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.(2013)

De internationale vakbondsfederaties bij HP trekken naar de Brusselse arbeidsrechtbank omdat HP in hun ogen zijn Europese sociale verplichtingen niet naleeft. (2012)

Wanneer werkgevers de tussenkomst van de rechter vragen tegen misdrijven in de rand van stakingen, klagen de vakbonden over de juridisering (sinds jaren). Maar ook zij gaan in beroep bij de rechter tegen de rechterlijke uitspraken in kortgeding.

In het Frans zegt men "les arguments sont faits pour s'en servir".

Actoren sociaal overleg

Cao’s zijn boeken waarin het wantrouwen gestold is. Voor elke eventualiteit is een regeling getroffen. Prikklokken. Roosters. Voorschriften. Controles. Allemaal mechanismen voortkomend uit wantrouwen. Daar moeten we vanaf om nieuwe, individuele arbeidsverhoudingen te kunnen realiseren.’
Brechtje De Leij