Stan De Spiegelaere legt het verband tussen vakbonden, (on)gelijkheid en economische groei, gebaseerd op macro-economische analyses, o.m. van de Oeso.

Actoren sociaal overleg

According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne