Stan De Spiegelaere legt het verband tussen vakbonden, (on)gelijkheid en economische groei, gebaseerd op macro-economische analyses, o.m. van de Oeso.

Actoren sociaal overleg

Een bedrijf is als voetbal. De onderneming zet de krijtlijnen van het voetbalveld uit waarbinnen wordt gespeeld. Maar de spelers behouden de verantwoordelijkheid over het spel. Het is niet voldoende om de bal te vragen, je moet jezelf vrijlopen zodat je op de juiste plaats staat om te kunnen scoren.
Kristian Vandenhoud, Vice-President HR Atlas Copco