www.socialedialoog.be - Kan een wet de rechtspersoonlijkheid opleggen aan vakbonden?

Een wet die zonder voorwaarden op te leggen, van rechtswege de rechtspersoonlijkheid aan vakbonden zou toekennen lijkt niet in strijd te zijn met het internationaal recht. Aldus de advocatenassocatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse. (30.12.2012)

Actoren sociaal overleg

It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.

Henry Ford