Een wet die zonder voorwaarden op te leggen, van rechtswege de rechtspersoonlijkheid aan vakbonden zou toekennen lijkt niet in strijd te zijn met het internationaal recht. Aldus de advocatenassocatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse. (30.12.2012)

Actoren sociaal overleg

Men kan niet tezelfdertijd de hoogste lonen genieten, de beste sociale zekerheid genieten en de kortste loopbaan verlangen.
Frank Vandenbroucke, 2005.