Een wet die zonder voorwaarden op te leggen, van rechtswege de rechtspersoonlijkheid aan vakbonden zou toekennen lijkt niet in strijd te zijn met het internationaal recht. Aldus de advocatenassocatie Van Eeckhoutte, Taquet en Clesse. (30.12.2012)

Actoren sociaal overleg

"C'est grâce à nous que vous ne devez pas travailler."
Travailleurs d'une grande entreprise à leurs délégués syndicaux dispensés de travailler