Nico Cué, le secrétaire général de la FGTB-métal, carbonise le Premier ministre socialiste et réclame du changement à la tête de son organisation. Un article publié dans Le Vif.

Actoren sociaal overleg

Een directie betrekt de vakbondsafgevaardigden bij een toekomstverkenning. Wat daagt ons uit, wat maakt ons onderscheidend, hoe kunnen we ons zo organiseren dat mensen dit met volle goesting blijven doen?
Opinie CEO’s De Tijd 22 juni 2016