Kritiek geven op vakbonden is gemeengoed geworden in bepaalde milieus. De opiniemakers in de pers geven regelmatig een samenvatting van de remmende krachten die uitgaan van de werknemersorganisaties. Alain Destexhe schrijft er een boek over. Net zoals Roger Blanpain. Er heerst een consensus in de pers dat de vakbonden een deel van het probleem zijn.

We nemen ook als voorbeeld het artikel van Lieven Desmet in De Morgen van 30 april 2013. Hij stelt vast dat de vakbonden niet doorwegen in belangrijke beslissingen, dat hun draagvlak wegebt, dat ze in het verleden leven en intern verdeeld zijn (zowel nationaal als internationaal).

Men vergeet daarbij dat de vakbonden zich in een comfortzone bevinden: hun bestaan wordt verzekerd in wetten en besluiten. Dat gaat van het Gents systeem naar een zetel in de Regentenraad van de Nationale Bank. Kortom, ze hebben een unieke verkoopspositie. Volgens enquêtes genieten ze het vertrouwen van de werknemers. Dit alles resulteert in een stijgend aantal leden (dat +/- overeenstemt met het stijgend aantal niet werkende leden).

We tellen de stakeholders van de vakbonden op één hand die nadenken hoe de vakbonden een bocht kunnen nemen die het algemeen belang ten goed komt. In die zin hebben de ideeën van Fons Leroy en het voorstel van Nele LIjnen hun verdienste. Beiden pleiten eigenlijk voor een nieuwe missie voor de bonden, met name bijdragen tot meer werkzaamheid, goed werkende arbeidsmarkt en een correcte bescherming van insiders en outsiders. Want werk is de belangrijkste (sociale) zekerheid. Hopelijk dragen zij bij tot verandering in onze sociale dialoog en brengen ze geloofwaardige oplossingen aan. De Belgische bonden kunnen genoeg inspiratie vinden in andere succesvolle landen.

 

Actoren sociaal overleg

Cao’s zijn boeken waarin het wantrouwen gestold is. Voor elke eventualiteit is een regeling getroffen. Prikklokken. Roosters. Voorschriften. Controles. Allemaal mechanismen voortkomend uit wantrouwen. Daar moeten we vanaf om nieuwe, individuele arbeidsverhoudingen te kunnen realiseren.’
Brechtje De Leij