Het valt op dat vakbonden meer en meer de groene kaart trekken. Indien we in de praktijk nog niet veel merken van hun bezorgdheid om het milieu, dan zien we toch dat wat informatie en vorming betreft ze meer en meer actief zijn. Een voorbeeld.

Actoren sociaal overleg

la vocation première du droit de travail, c'est de clarifier et pacifier les relations d'emploi.
Michel Forestier