Vakbondsleden moeten niet worden voorgetrokken bij cao-onderhandelingen. De Nederlandse werkgeversorganisaties zien niets in dergelijke plannen van vakbonden. Deze willen extra voordeeltjes voor hun leden afdwingen. 'Maar een werkgever zou hier niet in mee moeten gaan.' (Bron: VNO-NCW)

Deze discussie komt voor in vele landen. In ons land heet dat 'syndicale premie'. Angel-Saksische landen kennen/kenden het systeem van de 'closed shop' wat inhoudt dat de vakbonden beslissen wie gerecruteerd wordt en wie niet. In Duitsland krijgen de vakbondsleden een voordeel die de werknemers, die geen lid zijn maar meesurfen op de cao-golf, niet krijgen. In Frankrijk zijn een paar jaar geleden stemmen opgegaan om de syndicale premie in te voeren om de syndicalisatiegraad op te trekken in een poging om de huidige harde kern te minoriseren.

Actoren sociaal overleg

Quand il y a urgence, il faut parfois savoir ne pas se presser.

Christian Blanc, politicien français