syndicalisatiegraad


Deze tabel is slechts één van de interessante gegevens die K. Van Daele en J. Faniel verzamelden in hun artikel Geen grenzen aan de groei: de Belgische syndicalisatiegraad in de jaren 2000.

Actoren sociaal overleg

Het overleg is niet bij machte om grote problemen zoals het behoud of het herstel van de concurrentiekracht, de problematiek van het loopbaaneinde, de hervorming van de sociale zekerheid of de modernisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Wel is het bruikbaar voor de lopende zaken.
Tony Vandeputte, afgevaardigde bestuurder VBO, 2004.