www.socialedialoog.be - gespot op 25.03.2012

ACLVB wil weg op naar Duitse "mitbestimmung" (De Morgen).

Reactie Erwin De Deyn (tweet): En de sociale- en loondumping erbij?

Actoren sociaal overleg

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24