www.socialedialoog.be - gespot op 08.02.2012
Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid. En dat is een goede zaak. Caroline Copers in De Juristenkrant 08.02.2012.

Actoren sociaal overleg

Arbeidsverhoudingen zijn machtsverhoudingen.

Professor Roger Blanpain