Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid. En dat is een goede zaak. Caroline Copers in De Juristenkrant 08.02.2012.

Actoren sociaal overleg

Het syndicalisme is op vele terreinen verworden tot corporatisme.
Louis Tobback. Knack 1 juni 2016