Vakbonden hebben geen rechtspersoonlijkheid. En dat is een goede zaak. Caroline Copers in De Juristenkrant 08.02.2012.

Actoren sociaal overleg

Een directie betrekt de vakbondsafgevaardigden bij een toekomstverkenning. Wat daagt ons uit, wat maakt ons onderscheidend, hoe kunnen we ons zo organiseren dat mensen dit met volle goesting blijven doen?
Opinie CEO’s De Tijd 22 juni 2016