De vraag is of je je als vakbond nog moet organiseren in centrales. (Monica De Coninck in De Tijd)

Actoren sociaal overleg

The foreman is the first HR-manager.