De vraag is of je je als vakbond nog moet organiseren in centrales. (Monica De Coninck in De Tijd)

Actoren sociaal overleg

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24