De vraag is of je je als vakbond nog moet organiseren in centrales. (Monica De Coninck in De Tijd)

Actoren sociaal overleg

Ik ben niet verkozen in het parlement om een soort notaris te zijn van de sociale partners.
N-VA fractieleider Hendrik Vuye in 7° dag 18/10/2015