Wie de studie van het Institute for Social and Political Opinion Research (ISPO)  wil consulteren hoeft alleen maar hier te klikken.

Actoren sociaal overleg

Samengevat: de sector-CAO heeft een machtsneutraliserende, arbeidsmarktvervangende, inkomensbeschermende, inkomensverdelende en rechtsontwikkelende functie.
Ton De Korte, de CAO van de toekomst, Tijdschrift voor HRM, 2000-4.