In 2015 geeft bijna een derde van de Vlaamse bevolking aan lid te zijn van een vakbond. Iets minder dan de helft van de Vlamingen heeft nooit een vakbondslidkaart gehad.

Mannen zijn vaker lid dan vrouwen, 35-54-jarigen vaker dan jongeren of ouderen, middenopgeleiden vaker dan hoog- of laagopgeleiden, werkenden vaker dan niet-werkenden en personen met kinderen vaker dan andere huishoudtypes. Stedelijkheid blijkt geen invloed te hebben op vakbondslidmaatschap.

Bron: Vlaamse vakbondsparticipatie in de kijker.

Actoren sociaal overleg

De waarheid heeft vele kleuren; leugens zijn altijd zwart.

S. Denayer