Door Manou Doutrepont

Om naakte ontslagen te vermijden, heeft het ACV in overleg met het personeel het statuut van onderneming in moeilijkheden aangevraagd. Zodoende kunnen werknemers vanaf de leeftijd van 58 jaar het stelsel van SWT genieten. Dat roept toch wel een paar vragen op.

Voor een erkenning in moeilijkheden dient de onderneming de jaarrekeningen voor te leggen van de vijf boekjaren die de periode van erkenning voorafgaan.

Heeft ACV dan zijn jaarrekeningen voorgelegd? Zo ja, aan wie? Heeft dan eindelijk iemand zicht op de financiën van  de vakbond? Is dat controleerbaar? Wat is de waarde van jaarrekeningen die niet gepubliceerd zijn?

Kan een minister die in deze omstandigheden het statuut van bedrijf in moeilijkheden toekent zelf niet in moeilijkheden geraken? Beantwoordt een eventuele toekenning  aan de vereisten van deugdelijk bestuur?

En is het bovendien niet eigenaardig dat een vakbond die weigert zijn jaarrekeningen te publiceren beroep doet op deze regeling. Hoe consistent is ACV?

Waarom steunt ACV zijn vraag voor verlaging van de brugpensioenleeftijd niet op de notie van onderneming in herstructurering? Het ontslag van 103 werknemers die 58 jaar of ouder zijn is een perfecte verantwoording in dit kader. Zou het niet transparanter zijn?

En een laatste vraag: is het realistisch dat deze vragen ooit beantwoord worden?

PS. Drie maanden nadien is er nog geen antwoord. Op 30 april 2016 publiceerde De Tijd een artikel over de financiën van de vakbonden. Het beeld van ACV als bedrijf in moeilijkheden wordt er niet door versterkt, om het zacht uit te drukken.

 

Actoren sociaal overleg

‘Soms zie ik positieve elementen bij de vakbonden, soms niet. Hun rol is dus niet helemaal negatief. Maar ik erken zeker dat sommige vakbondsleiders de verdediging van hun leden verwarren met de verdediging van de staat, waardoor ze deze verzwakken.’
Franstalige socioloog Alain Eraly (ULB)in De Standaard 12 mei 2016