Naar aanleiding van de idee van enkele politici om de syndicale werkloosheidskassen af te schaffen en de reactie van de vakbonden hierop zetten we hieronder enkele feiten en cijfers op een rijtje en voegen we er een opinie bij.

Lees meer...

De syndicale premie is de gedeeltelijke terugbetaling door de werkgever van het lidgeld data werknemers betalen aan hun vakbond. Wat schuilt er achter deze paradox?

 

Lees meer...

Door Manou Doutrepont

Het “Gents systeem” is de naam die specialisten geven aan de uitbesteding van de administratie en uitbetaling van de werkloosheidsverzekering aan de vakbonden. Het bestaat ook in de Scandinavische landen. De vraag is of dit systeem het sociaal overleg beïnvloedt of niet.

Lees meer...

De voorzitters van ACV Voeding en Diensten, ACV BIE, ACV-CSC Metea, ACV Transcom, CNE-GNC en LBC-NVK hebben een protocol afgesloten om samen een nieuw organisatiemodel uit te werken. Het hertekent de bevoegdheidsverdeling onder de centrales. De nieuwe operationele organisatiestructuur zal klaar zijn tegen eind 2019. (Bron: ACV Voeding en Diensten)

Wie de studie van het Institute for Social and Political Opinion Research (ISPO)  wil consulteren hoeft alleen maar hier te klikken.

Actoren sociaal overleg

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)