Les médias sociaux, de quoi parle-t-on?

Lees meer...

Hoe gaan werkgevers om met social media? Welke rechtsregels spelen mee?

Lees meer...

Plus votre environnement est verrouillé légalement, plus le climat social, les relations sociales et le management social, dont la communication, sont essentiels.

Lees meer...

Een goede onthaalbrochure helpt. De nieuwe werknemer krijgt in één brochure inlichtingen die hij of zij anders met mondjesmaat moet verzamelen. De werkgever heeft de garantie dat de informatie correct verloopt. Het is een kwestie van employers brand.

Lees meer...

Sociale communicatie is de rechtstreekse communicatie van de werkgever over de arbeidsverhouding die hij heeft met zijn werknemer. De vakbonden contesteren soms de sociale communicatie door de werkgever. Zij beschouwen zich als de spreekbuis van de mensen op de werkvloer. Dat laatste is juist, maar zij hebben niet het monopolie.

Lees meer...