Alcatel Lucent is het eerste Frans bedrijf dat de vakbonden toelaat ongehinderd gebruik te maken van het intern sociaal netwerk. De enige beperking is het verbod individuele problemen te bespreken.

Bron: Miroir social

Pierre Schaubrouck, voorzitter van het instituut voor bedrijfsjuristen (IB) pleit er voor om het arbeidsreglement aan te vullen met duidelijke regels voor het gebruik van social media op de werkvloer. In samenwerking met bedrijfsjuristen, zo laat hij optekenen in De Standaard.

Dit is een wereldvreemd pleidooi. Dat er regels moeten komen lijkt een goed advies omdat duidelijkheid de werksfeer positief kan beïnvloeden. Maar dat kan even goed zonder de aanpassing van het arbeidsreglement.

Een analyse van de inhoud van het gezag van de werkgever en van de wet op de arbeidsovereenkomsten leert dat dit niet hoeft opgenomen te worden in het arbeidsreglement. De reële toegevoegde waarde van regels in het arbeidsreglement in vergelijking met een dienstnota is in de praktijk betwistbaar.  De ervaring leert dat een wijziging van het arbeidsreglement in ondernemingen met een ondernemingsraad hard labeur is. De procedureslag mondt dikwijls uit op onvoorziene of ongewenste neveneffecten.

Een meer genuanceerd advies zou bedrijfsjuristen beter staan.

Patrons, Dircoms, DRH, syndicats... Qui parle ? Quand ? D'où ? Pour dire quoi et avec quel crédit ? En partenariat avec Meanings, Harris Interactive interroge la communication interne sous un angle inédit : celui de la parole orale. Pour dresser un état des lieux sur ce sujet peu couvert par les études internes, mais aussi pour mesurer le pouvoir performatif de la parole et ses effets sur la confiance dans les acteurs de l'entreprise, dans un contexte sociétal de défiance généralisée (envers les politiques, envers les experts, envers les dirigeants, etc.). En voici quelques extraits significatifs pour Metis.

L'écart de perception entre salariés et directeur des ressources humaines (DRH) sur l'ambiance et l'organisation du travail révélé par l'enquête "Climat social" de la Cegos, permet d'en douter.

 Un article de Le Monde qui vaut la peine d'être lu.

 Ces observations sont une vidence pour le lecteur qui a déjà conclu qu'une entreprise est nécessairement une communauté pluraliste, c.à.d. une communauté de personnes qui ont des intérêts tantôt différents tantôt communs.

De onderhandelingen tussen FNV Bondgenoten, de grootste vakbeweging in Nederland en Albert Hein raken verstrikt. Om de dreiging van staking kracht bij te zetten liet de vakbond een spotje van 30 seconden uitzenden net voor het TV journaal. Ook in Nederland een ongewoon gebeuren. (zie filmpje)